ดงดอกไม้ (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ดงดอกไม้

ดงดอกไม้


จุดเริ่มต้นของการฟาดฟัน เชือดเฉือน เพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่ง มองผู้หญิงเป็นเพียงแค่ดอกไม้ เมื่อผู้ชายไม่ได้หลงรักดอกไม้เพียงดอกเดียว แต่เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในดงดอกไม้ สงครามแห่งการแย่งชิง ฟาดฟัน ให้กลีบกระจาย จึงเกิดขึ้น

บทประพันธ์โดย : นันทนา วีระชน
บทโทรทัศน์โดย : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์, กนกพรรณ อรรัตนสกุล, ไพโรจน์ รุ่งธนไพศาล
ควบคุมบทโทรทัศน์โดย : พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กำกับการแสดงโดย : โอ๋ คฑาเทพ ไทยวานิช
ผลิตโดย : CHANGE2561
ควบคุมการผลิตโดย : พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย

รายชื่อนักแสดง

พุฒิชัย เกษตรสิน รับบท พงษ์ดนัย
พิมประภา ตั้งประภาพร รับบท ชิดสมัย
สาวิกา ไชยเดช รับบท เกลียวเกศ
ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ รับบท บุญผเรศน์
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ รับบท ถิ่นสมร
ลักษณ์นารา เปี้ยทา รับบท บัวริน
สิรินาถ สุคันธรัต รับบท เอมสาย
นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบท สกล
ญาณี จงวิสุทธิ์ รับบท คุณหญิงประพฤติ
สุปราณี เจริญผล รับบท กลิ่นจันทร์
โตนนท์ วงศ์บุญ รับบท พีรพล
เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์ รับบท หัสดินทร์
สราวุธ พุทธาร มาตรทอง รับบท ณรงค์
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ รับบท ชไมพร
อําภา ภูษิต รับบท คุณย่า
เรืองฤทธิ์ วิสมล รับบท ราม
ณฉัตร วัลเณซ่า แฮร์มันน์ รับบท แซนดี้
ณัฐรัตน์ ภาภิรมย์ รับบท แพร
ทัศพร พัฒนภาศัย รับบท มณ


ดูละครย้อนหลัง: ดงดอกไม้