มณีพยาบาท (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง มณีพยาบาท

มณีพยาบาท


ด้วยพันธนาการรักในอดีตที่ฝังใจ ทำให้เธอรักแรง แค้นลึก การตามทวงคนรักคืน และชำระความกับทุกคน เป็นสิ่งที่เธอเฝ้ารอมานาน กับการตามหาความจริงเกี่ยวกับแหวนมุกดา มณีแห่งความพยาบาท พร้อมกับการตามทวงคนรักจากชาติก่อน

ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่อง มณีมรณะ โดย : ชูวงศ์ ฉายะจินดา
บทโทรทัศน์โดย : ณ.ภัทรพร
กำกับการแสดงโดย : บรรจง สินธนมงคลกุล

รายชื่อนักแสดง

ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ รับบท ภูมินทร์/พฤกษ์
นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ รับบท พลอยรุ้ง/ไพลิน
เรวิญานันท์ ทาเกิด รับบท มุกดา
โชแปง นุชอินทรา รับบท ตุลย์
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล รับบท จารวี
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท พระอาจารย์บุญ/สุก
พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ รับบท พิมพรรณ/ชื่น
ภูริ หิรัญพฤกษ์ รับบท มงคล/หมอชีพ
อริศรา วงษ์ชาลี รับบท อาด
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รับบท รัตนา
ไปรมา รัชตะ รับบท ภาวิณี
ณัฏฐ์ปวินท์ กุลกัลยาดี รับบท ดาบอรุณ
อริญากร บวรวิศรุต รับบท แวว
ณฐกร ไตรกิศยเวช รับบท เมฆ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบท หลวงอำพัน (รับเชิญ)
ศรุชา เพชรโรจน์ รับบท วรรณนรี (รับเชิญ)
สุธน บู่สามสาย รับบท วัฒนา (รับเชิญ)
กลศ อัทธเสรี รับบท อาจารย์คง (รับเชิญ)
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบท แม่ชีกรแก้ว (รับเชิญ)
พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบท ไพลิน (ตอนแก่) (รับเชิญ)
พิมพ์ลภัส จึงสุระ รับบท รัตนา (ตอนสาว) (รับเชิญ)
กิตติพล เกศมณี รับบท หลวงพรต (รับเชิญ)
พิบูลย์ ท้ายห้วน รับบท พ่อมงคล (รับเชิญ)
พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด รับบท หวิน (รับเชิญ)


ดูละครย้อนหลัง: มณีพยาบาท