รัตนาวดี (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง รัตนาวดี

รัตนาวดี


รัตนาวดี…เป็นความรักของ ท่านหญิงรัตนาวดี กับ ท่านดนัยวัฒนา เพื่อนของท่านชายพจน์ เมื่อครั้งที่ท่านหญิงรัตนาวดี เสด็จประพาสยุโรป เพื่อจะไปท่องเที่ยว โดยได้นัดแนะให้ท่านดนัยนำเที่ยว แต่ท่านดนัยกลับผิดนัด จึงทำให้ท่านหญิงโกรธมาก และเมื่อทั้งสองได้พบหน้ากัน ท่านหญิงก็เข้าใจผิดคิดว่าท่านดนัย คือนายเล็กเป็นมหาดเล็กของท่านชาย ท่านดนัยจึงทำทีสวมรอยเป็นนายเล็ก เพราะอยากใกล้ชิดกับท่านหญิงรัตน์ และได้เขียนจดหมายไปถึงท่านชายพจน์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น และขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อน เพราะตนอาสาอยากนำเที่ยวให้ท่านหญิงรัตน์

บทประพันธ์โดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต(ว. ณ ประมวญมารค)
กำกับการแสดงโดย : หม่อมราชวงศ์ ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล และ คุณากร เศรษฐี
อำนวยการผลิตโดย : PPTV HD
ผลิตโดย : บริษัท ศรีคำรุ้ง โปรดักชั่น จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : หม่อมราชวงศ์ ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล

นักแสดง
หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล รับบท ปรินทร์
มุกดา นรินทร์รักษ์ รับบท ปารมิตา
ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ รับบท ชนาธิป
บารมิตา สาครจันทร์ รับบท กวินา
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ รับบท กันย์
กชกร ส่งแสงเติม รับบท นภาสิริ
คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ รับบท ไตรทศ
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท ชัชชัย
ศิริพิชญ์ วิมลโนช รับบท นันทวัน
ศุกล ศศิจุลกะ รับบท ปรมินทร์
กันตา ดานาว รับบท วิจิตรา
สุปราณี เจริญผล รับบท ประภาพร
ภารดี อยู่ผาสุข รับบท วาสินี
วโรดม เข็มมณฑา รับบท เกริกพล
ด.ญ.ปณิริน ธรรมวัฒนะ รับบท พิมพ์
พรสวรรค์ สุขจิตร รับบท เจนจิรา
ธัญญา รัตนมาลากุล รับบท ต้อยติ่ง
ด.ญ.ฟลอร่า มัสซาโร รับบท รีน่า
ด.ช.มาเตโอ ภาคิน กัสปารี รับบท นิกกรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา รับบท ม.จ. ดนัยวัฒนา/นายเล็ก
ญีน่า ซาลาส รับบท ม.จ. หญิงรัตนาวดี
ปิยะณัฐ แดงพลูผล รับบท นพ
กิตติศักดิ์ อัศวศิริชัยกุล รับบท ประพัทธ์
ปาริฉัตร ไพรหิรัญ รับบท ป้าสร้อย
ณฐมณฑ์ งามกนก รับบท วิมล
ติณห์ ศรีตรัย รับบท ประวิช
สมบัติ ขจรไชยกุล รับบท เก็จกำก๋ง
พัสกร พลบูรณ์ รับบท หนูสะอาดศรี
ธนวัตร ตุลยฉะตร รับบท คุณเชิด
สิรวิชญ์ คำราพิช รับบท วิศาล
ปฎิญาฉัตต์ ไพรหิรัญ รับบท จูน
สุษมา กิตติยากร ณ อยุธยา รับบท ปริศนา
ศรราม เทพพิทักษ์ รับบท ท่านชายพจน์ (รับเชิญ)


ดูละครย้อนหลัง:  รัตนาวดี

 

รัตนาวดี Ep. 01

รัตนาวดี Ep. 02

รัตนาวดี Ep. 03

รัตนาวดี Ep. 04

รัตนาวดี Ep. 05

รัตนาวดี Ep. 06

รัตนาวดี Ep. 07

รัตนาวดี Ep. 08

รัตนาวดี Ep. 09

รัตนาวดี Ep. 10

รัตนาวดี Ep. 11

รัตนาวดี Ep. 12

รัตนาวดี Ep. 13

รัตนาวดี Ep. 14

รัตนาวดี Ep. 15

รัตนาวดี ตอนพิเศษเบื้องหลัง