ดวงใจเทวพรหม ลออจันทร์ (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ดวงใจเทวพรหม ลออจันทร์

ดวงใจเทวพรหม ลออจันทร์


เรื่องราวของพันธสัญญาความรักจากรุ่นพ่อ สุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่รุ่นลูก ดวงใจเทวพรหม ที่จะมาสานต่อคำสัญญาจากรุ่นก่อน

บทประพันธ์โดย : ซ่อนกลิ่น
บทโทรทัศน์โดย : ปารดา กันตพัฒนกุล
กำกับการแสดงโดย : ธนากร โปษยานนท์
ผลิตโดย : บริษัท ดู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : เอกนรี วชิรบรรจง

รายชื่อนักแสดง

คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ รับบท หม่อมหลวงภูธเนศ จุฑาเทพ
ญีนา ซาลาส รับบท ลออจันทร์/เจ้าเฟื่องเพชร พูคำวงศ์
ภาสวิชญ์ บูรณนัติ รับบท เจ้าชายศตรัศมี
เดนิส เจลีลชา คัปปุน รับบท วีณา
ธัชทร ทรัพย์อนันต์ รับบท ผู้พันวชิระ วงสะหวัน
กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ รับบท หม่อมหลวงกัณฐิกา จุฑาเทพ
ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ รับบท ซัน/สุลิยา
จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ รับบท เจ้าอนุชา
ดอม เหตระกูล รับบท หม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ จุฑาเทพ
รามาวดี นาคฉัตรีย์ (สิริสุขะ) รับบท เจ้าสร้อยฟ้า/สร้อย
นิธิ สมุทรโคจร รับบท เจ้ารังสิมันตุ์
อัญษณา บุรานันท์ รับบท เจ้านางจันทา
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบท พลเอก จุมพล วงสะหวัน (บักจ่อย)
นราวิชญ์ จิตรบรรจง รับบท หมวดคำเพ็ง
วรชน แก้วจินดา รับบท จ่าพัดทะนา
ชนาธิป โพธิ์ทองคำ รับบท เจ้าสีวิไล พูคำวงศ์
ดิลก ทองวัฒนา รับบท หม่อมราชวงศ์เทวพันธ์ เทวพรหม
โชติรส แก้วพินิจ รับบท ศินีนุช
อรอานิญช์ พีรชาขจรพัฒน์ รับบท นุจรี
ธนพัฒน์ ศรคุณ รับบท ลิง
ฐกฤต ตวันพงค์ รับบท พญาตรีเนตร
ดวงตา ตุงคะมณี รับบท ทวดอ่อน
อุ่นเรือน ราโชติ รับบท แจ๋ว
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รับบท หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทร จุฑาเทพ
รินลณี ศรีเพ็ญ รับบท กรองแก้ว จุฑาเทพ
ปณิธาน บุตรแก้ว รับบท หม่อมหลวงฉัตรเกล้า จุฑาเทพ
พล ตัณฑเสถียร รับบท หม่อมราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ
สินจัย เปล่งพานิช รับบท เพียงขวัญ จุฑาเทพ
เทศน์ ไมรอน รับบท หม่อมหลวงรณจักร จุฑาเทพ
ณัฐวุฒิ สกิดใจ รับบท หม่อมราชวงศ์ธราธร จุฑาเทพ
เปรมสินี รัตนโสภา รับบท หม่อมหลวงระวีรำไพ จุฑาเทพ
กองทัพ พีค รับบท หม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ
ชญานิศ จ่ายเจริญ รับบท หม่อมหลวงอณิษฐา จุฑาเทพ
นิชคุณ ขจรบริรักษ์ รับบท ชวิศ
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท หม่อมราชวงศ์ปวรรุจ จุฑาเทพ
สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบท วรรณรสา จุฑาเทพ
นพเก้า เดชาพัฒนคุณ รับบท หม่อมหลวงสรุจ จุฑาเทพ
ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา รับบท หม่อมหลวงรณภูมิ จุฑาเทพ
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบท หม่อมหลวงเกษรา เทวพรหม
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบท ชินกร
ดนัย จารุจินดา รับบท เจ้าอาทิตยวงศ์
ชลัฏ ณ สงขลา รับบท สุดสะดาคอน
ชนนิกานต์ สุพิทยาพร รับบท วรนุช
ฑาริกา อินสุวรรณ์ รับบท อั้วคำ
กัมมัญญ์ กลมแก้ว รับบท เจ้าช้างเผือก
ดีแลน ไบร์อันท์ รับบท วรัท
ตฤณญา มอร์สัน รับบท สาลิกา
รตวรรณ ออมไธสง รับบท หนูสี
กมลรัศมิ์ อารีสนั่น รับบท หม่อมพลอย
ภารดี วงษ์สวัสดิ์ รับบท ออเดรย์ รูว์ฟิเย่


ดูละครย้อนหลัง: ดวงใจเทวพรหม ลออจันทร์