เภรีระบัดชัย

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เภรีระบัดชัย

เภรีระบัดชัย


เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ผู้ต้องการสืบสานการตีกลองสะบัดชัยให้เยาวชนรุ่นใหม่กับกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการต่อต้าน ความทุ่มเทและศรัทธาจะเอาชนะความริษยาจดขาดสติได้หรือไม่

บทประพันธ์-บทโทรทัศน์ : ภัททิรา วิภวภิญโญ
กำกับการแสดง : พรรณพันธ์ ทรงขำ
แนวละคร : สะท้อนอัตลักษณ์ไทย
ผลิต : บริษัท ซีเนฟาร์มจำกัด

รายชื่อนักแสดง

อุเทน พรหมมินทร์ รับบทเป็น หนานสิงห์
ศรัณย์ สุวรรณโชติ รับบทเป็น พระสิทธิา
บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ รับบทเป็น ย่าผัน
พีรศิลป์ ธนากรสิทธ์ รับบทเป็น มิ่งฟ้า
ศิวัช พุกพูลทรัพย์ รับบทเป็น แผ่นดิน
เกศแก้ว เอี่ยมประชา รับบทเป็น ผักกาด
ณัฐนันท์ อัศวะทรัพย์ รับบทเป็น ตะโก้
ณภัทร โนจา รับบทเป็น ปกป้อง
บงกชกร ไพโรจน์ รับบทเป็น พุดซ้อน
กมลรัตน์ ปรือทอง รับบทเป็น ครูละออง
ไพศาล สีใจอ่อน รับบทเป็น อ้ายเป็ง
ณรงค์ มณีรัตน์ รับบทเป็น พ่อครูฮ่อง
รัตนะ ตาแปง รับบทเป็น พ่อครูอินทร์
รณรงค์ คำผา รับบทเป็น มัคทายก
จำเนียร พรหมบุตร รับบทเป็น ป้าฟอง
กิตติพิชญ์ แก้วหาญ รับบทเป็น สำลี
อุบล หาญฤทธิ์ รับบทเป็น ป้าดา
ทรงกลด ไชยวรรณ รับบทเป็น หน้อย
กีรติ พาหมบุตร รับบทเป็น แว่นเวียง
นครินทร์ ไชยทน รับบทเป็น น้ำต้น
ภัทรภูมิ โพธิศาสตร์ รับบทเป็น พระสิทธา (ตอนเด็ก)
ทัชชกร อาจวิชัย รับบทเป็น หนานสิงห์ (ตอนเด็ก)
พงศกร กันทะพรหม รับบทเป็น ยูทูปเบอร์
ชูชาติ ใจแก้ว รับบทเป็น เจ้าอาวาส


ดูละครย้อนหลัง: เภรีระบัดชัย