เรือนทาส ตอนที่ 1 – 18

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เรือนทาส

เรือนทาส


เรื่องราวสุดเข้มข้นแห่งแรงอาฆาตฝังใจที่เฝ้ารอวันชำระหนี้แค้นของดวงวิญญาณที่ถูกกักขังและรอวันปลดปล่อย ณ ที่แห่งนี้

บทประพันธ์โดย : ญนันธร
บทโทรทัศน์โดย : ภาสกร
กำกับการแสดงโดย : หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล
ผลิตโดย : บริษัท เมคเกอร์ เค จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล

รายชื่อนักแสดง

ศิรพันธ์ วัฒนจินดา รับบท สร้อย
สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง รับบท มะลิ
จริยา แอนโฟเน รับบท คุณหญิงแข
ธนพล จารุจิตรานนท์ รับบท เกื้อกูล
กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ รับบท บุษบง/บัว
รังสิต ศิรนานนท์ รับบท พระยาธรรมานุรักษ์ (คุณธรรม)
กุลฑีรา ยอดช่าง รับบท แสงจันทร์
จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพรกุล รับบท สันติ
ฉัตรฑริกา สิทธิพรหม รับบท ราตรี
ธัชทร ทรัพย์อนันต์ รับบท รอย
ธิดารัตน์ ปรือทอง รับบท ประกาย
ดนัย จารุจินดา รับบท พระรอด/อาจารย์แคล้ว
สันติสุข พรหมศิริ รับบท สน
ศุกล ศศิจุลกะ รับบท เจ้าพระยาเดชานุรักษ์
สวนีย์ อุทุมมา รับบท เจียม
นิศาชล ต้วมสูงเนิน รับบท กลอย
โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว รับบท พระยาพลากรพยุหโยธิน
ศิรประภา สุขดำรงค์ รับบท คุณหญิงโสภา
อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ รับบท คุณหญิงเพลิน
วริษฐ์ ทิพโกมุท รับบท เริง
รตวรรณ ออมไธสง รับบท จำปา
ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์ รับบท แก่น
กุณกนิช คุ้มครอง รับบท ยายสุข
นนท์ หาญตระกูล รับบท แช่ม
ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ รับบท ชิด
ราวรรณ โทนะหงษา รับบท แฉ่ม
กิจจา ลาโพธิ์ รับบท สวย
วรรณภา สืบชมภู รับบท เฉย
อติล่า กานโยซ์ รับบท โรเบิร์ต
เบญจวรรณ นัยพินธ์ รับบท สด
โรซี่ รับบท แคทรีน


ดูละครย้อนหลัง: เรือนทาส